Jak poprawić dokładność GPS w smartfonie?

Współczesne smartfony znakomicie nadają się do geocachingu. Wbudowany moduł GPS, dostęp do internetu i dedykowane aplikacje sprawiają, że poszukiwanie keszy z telefonem jest bardzo wygodne. Poza stosunkowo krótkim czasem pracy na baterii, mała dokładność GPS jest jedną z najczęściej wspominanych wad smartfonów. Przedstawiamy kilka sposobów jak sprawić, aby GPS był bardziej precyzyjny.

Kalibracja kompasu

Jednym z powodów dokładności niższej niż oczekiwana może być nieprawidłowo skalibrowany kompas. „Kręcący się” kompas w aplikacji lub wskazywanie nieprawidłowego kierunku wskazują na konieczność przeprowadzenia kalibracji. Pomocną aplikacją jest GPS Essentials. Urządzenie należy umieścić z dala od pól magnetycznych i wykonać czynności wg instrukcji.

Diagnostyka

Aplikacja GPS Essentials pomaga również w ustaleniu przyczyn nieprawidłowej pracy GPSa. Program wskaże liczbę satelit, które są widoczne dla telefonu (powinna to być wartość 8-10) a w przypadku nie wykrycia sygnału, wyświeli listę czynności, które pozwolą przywrócić poprawny odczyt współrzędnych.

Resetowanie danych GPS

Czasami nasz smartfon „zablokuje się” i bez względu na aktualną pozycję i doskonałą widoczność satelit, GPS będzie wskazywał te same wartości.  Tutaj przydatna będzie aplikacja GPS Status & ToolBox, dzięki której możemy usunąć wszystkie dane zgromadzone przez GPS i rozpocząć ich pobieranie od nowa. Po uruchomieniu programu, należy wybrać Narzędzia a następnie „Zarządzanie A-GPS”. Przycisk „RESET” usuwa dane z bufora, natomiast „Pobierz” pozwala na pobranie danych A-GPS z internetu aby przyspieszyć działanie GPS (oczywiście wymaga aktywnej transmisji danych).