Publikacja własnej skrytki – wskazówki

Oficjalne wymagania dla skrytek są długie, napisane w mało przejrzysty sposób i tylko częściowo przetłumaczone na język polski. Użytkownik, który chce założyć swoją pierwszą skrytkę często popełnia proste błędy, które uniemożliwiają sprawną publikację. Poniżej lista punktów, które warto sprawdzić przed przekazaniem skrytki do publikacji, aby po krótkim czasie cieszyć się opublikowanym keszem. Lista oczywiście nie zastępuje guidelines, ale z pewnością będzie pomocna, nie tylko początkującym użytkownikom.
Pojemnik został ukryty w terenie i został wyposażony w dziennik odwiedzin (logbook)
Kesz nie został zakopany
Skrytka nie znajduje się na terenie obszaru Parku Narodowego. W niektórych Parkach kesze mogą zostać ukryte wyłącznie bezpośrednio przy szlakach. (“kilka metrów od ścieżki” to z pewnością zbyt daleko)
Twoje współrzędne domowe zostały uzupełnione i są poprawne – jeśli odległość od skrytki, którą chcesz opublikować będzie zbyt duża, zostaniesz poproszony o wskazanie osoby, która będzie mogła dokonać serwisu w razie potrzeby
Zostały dobrane prawidłowe atrybuty, które wzajemnie się nie wykluczają
Typ skrytki został prawidłowo dobrany
Wybrano prawidłowy rozmiar pojemnika
Poziomy trudności D i T zostały ustawione poprawnie
Skrytka będzie dostępna dla poszukiwaczy przez co najmniej trzy miesiące
Pojemnik będzie w tym samym miejscu, bez możliwości przemieszczania – skrytki “wędrujące” nie zostaną opublikowane.
Geocacher poszukujący Twojej skrytki nie będzie łamać przepisów
Podjęcie skrytki nie wymaga uiszczenia opłaty ani zakupu czegokolwiek. Kesz nie znaduje się na terenie sklepu czy restauracji (nie dotyczy eventów)
Skrytka nie jest zbyt blisko innego pojemnika lub fizycznego elementu innej skrytki (wymagana odległość to co najmniej 161m)
Kesz nie znajduje się przy torach kolejowych, na lotnisku, z bezpośrednim sąsiedztwie szkół, przedszkoli czy placów zabaw
Dodatkowo dla skrytek wieloetapowych:
Wszystkie punkty są umieszczone w terenie a ich współrzędne dodane jako dodatkowe waypointy
Rozwiązanie skrytki typu “mystery” nie wymaga kontaktu z założycielem ani inną osobą. Nie wymaga również instalowania oprogramowania (dozwolone są pliki mp3, mpg, jpg itp)
Współrzędne finałowe znajdują się nie dalej niż 3km od startowych (w innym przypadku konieczne uzasadnienie w reviewer note)
Należy użyć GPS do odnalezienia skrytki

Im więcej informacji dodasz jako Reviewer Note, tym większa szansa, że Twoja skrytka zostanie opublikowana bez pytań o szczegóły. Powinieneś uzbroić się w cierpliwość – reviewer jest tylko człowiekiem 😉
Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z recenzentem przed przesłaniem skrytki do publikacji i umieszczeniem jej w terenie.

Powyższe informacje zebrano na podstawie własnych doświadczeń i mają jedynie ułatwić dostosowanie Twojej skrytki do obowiązujących zasad – nie są oficjalnym stanowiskiem polskich recenzentów ani Groundspeak.