12 mitów o recenzentach

W geokeszerskiej społeczności, nie tylko w Polsce, funkcjonuje wiele mitów związanych z recenzentami. Niejawny sposób ich wyboru oraz nierzadko chęć zachowania anonimowości sprawiają, że powstaje wiele plotek i półprawd związanych z reviewerami. Dla wielu – szczególnie nowych – graczy nie do końca jasne są również same zasady publikacji, co również „wspomaga” tworzenie historii opartych wyłącznie na domysłach. Poniżej 12 mitów o recenzentach.

Recenzent ma „zapobiegać” skrytkom
To mit, który funkcjonuje wśród osób, których kesze z jakiegoś powodu nie zostały opublikowane. Powody najczęściej są podane w uzasadnieniu, jednak rzadko reviewer sugeruje jakich zmian dokonać, aby skrytka została opublikowana. Mało doświadczeni gracze bez takich wskazówek po prostu zrezygnują w publikacji i uznają, że rolą recenzenta jest przede wszystkim odrzucanie keszy z – punktu widzenia ukrywającego – nieistotnych powodów.

Recenzenci sprawdzają skrytki w terenie
Ten mit nie wiadomo dlaczego pojawia się regularnie, chociaż wystarczy uwzględnić liczbę publikacji oraz fakt, że recenzenci są tylko wolontariuszami, aby go zupełnie obalić. Aby kontrola nowych skrytek przebiegała w ten sposób, reviewerów musiałoby być znacznie więcej, ew. musieliby posiadać umiejętność teleportacji 😉
Jeśli recenzent ma wątpliwości – zadaje dodatkowe pytania lub wręcz obserwuje skrytkę po publikacji i zdarza się, że na podstawie opinii pierwszych znalazców (lub nie-znalazców) publikacja kesza zostaje wycofana.
W niektórych regionach (np. w Czechach) funkcjonują tzw. beta-testy – nowa skrytka przed przekazaniem do publikacji zostaje przesłana lokalnym poszukiwaczom, którzy sprawdzą kesza w terenie i przekażą ew. uwagi. Procedura ta jest nieoficjalna i nieobowiązkowa, jednak bardzo często praktykowana szczególnie przy trudniejszych skrytkach (o poziomach trudności zadania lub/i terenu 4.0 i wzwyż).

Recenzent odpowiada za jakość opublikowanych skrytek
Za samą skrytkę odpowiada tylko i wyłącznie jej założyciel. Uwagi dotyczące jakości powinny być również zgłaszane w logach przez znalazców. Jeśli ownerowi zależy na utrzymaniu skrytek na wysokim poziomie, powinien uwzględniać wszelkie uwagi, szczególnie jeśli są powtarzane przez kilku niezależnych znalazców.
Do zgłaszania potrzeby poprawek stosuje się nie tylko logi typu NM (wymagany serwis) czy NA (wymagana archiwizacja) – również w logach „Found it” oraz DNFach mogą być umieszczone wskazówki. Nierzadko kolejni poszukiwacze bazują na ostatnich logach już przed próbą podjęcia i znajdują tam istotne informacje, których założyciel z jakiegoś powodu nie uwzględnił.

Każdy log typu „Needs archived” prowadzi do natychmiastowej i nieodwracalnej archiwizacji
Recenzent jest powiadamiany o dodaniu tego typu wpisu, jednak jego reakcja zależy od wielu różnych czynników. Jeśli kesz stanowi realne zagrożenie, może zostać zarchiwizowany (lub „zdjęty” w innej formie) w trybie natychmiastowym. Nawet w takim przypadku po wyjaśnieniach założyciela skrytka może powrócić do gry. Może również powrócić po modyfikacjach, które pozwolą na jego dalszą aktywność w grze.
Przywrócenie kesza do gry jest możliwe nawet po dłuższym czasie – problem powstaje jedynie w przypadku, kiedy w pobliżu została opublikowana inna skrytka.

Recenzenci rozwiązują konflikty między keszerami
To nie zadanie reviewerów. Gracze powinni między sobą wyjaśniać wszelkie problemy – recenzenci nie są ani sędziami, ani przedszkolankami 😉 Jeśli uważasz, że Twój problem jest poważny i wymaga interwencji odgórnej, skontaktuj się bezpośrednio z Groundspeak HQ.

Recenzenci odpowiadają za zgodność skrytek z regulaminem
Tylko i wyłącznie założyciele są odpowiedzialni za swoje skrytki. Recenzent, na podstawie dostępnych informacji i własnego doświadczenia, potwierdza jedynie zgodność z guidelines w momencie publikacji.
Rolą recenzenta nie jest również wyjaśnianie poszczególnych punktów regulaminu. Stroną, która ustala zasady gry jest wyłącznie Groundspeak i ew. uwagi należy zgłaszać za pomocą odpowiedniego formularza.
Nawet „regionalne” ograniczenia wymagają akceptacji przez Groundspeak i recenzenci nie mogą ich zmieniać.

Recenzent kontroluje odległości między skrytkami
Gracz powinien zrobić to samodzielnie. Oczywiście reviewer poinformuje o przeoczeniu minimalnej odległości, jednak to Ty powinieneś sprawdzić, czy w okolicy znajdują się inne skrytki. Dlatego dobrze przed przesłaniem skrytki do recenzji znaleźć wszystkie skrytki w okolicy – często konflikty odległości występują np. z etapami skrytki multicache lub finałową lokalizacją skrytki-zagadki.

Reviewer musi tak samo traktować wszystkie skrytki
Nie musi a wręcz nie może, chociaż tak by było łatwiej 😉 Każda skrytka rozpatrywana jest indywidualnie, wielokrotnie recenzenci podkreślają również, że w procesie recenzji nie ma precedensów. Oznacza to w skrócie tyle, że skrytka bardzo podobna do już istniejącej może nie zostać opublikowana w tej formie. Guidelines ulegają ciągłym modyfikacjom, dlatego argument, że bliźniacza skrytka istnieje od roku w innym miejscu, nie jest brany pod uwagę przy recenzji.
Reviewerzy neutralnie traktują graczy i również tego oczekują. Oczywiście trudno o neutralność jeśli keszer już kilka razy wcześniej „podpadł” np. próbując ukryć jakiś istotny fakt lub świadomie wprowadzając w błąd lub atakując personalnie osobę odpowiedzialną na recenzję. Próby „przepchnięcia” publikacji poprzez interwencję „dobrego znajomego” też nie są dobrym pomysłem.

Recenzent jest odpowiedzialny za adopcję skrytek i przedmioty podróżne
Cały proces adopcji odbywa się bez udziału recenzentów za pomocą tego formularza.
Reviewer również w żaden sposób nie ingeruje w geocoiny i travelbugi. Ew. problemy należy wyjaśnić z właścicielem danego przedmiotu lub poprzez Groundspeak’a.

Recenzent ma władzę
Wbrew pozorom, reviewer nie ma żadnej władzy 😉 Sprawdza po prostu czy skrytka jest zgodna z regulaminem. Jeśli zauważa jakieś nieprawidłowości lub ma wątpliwości – przesyła stosowną informację zwrotną. To Twoim zadaniem jest doprowadzenie skrytki do jej zgodności z guidelines a wtedy zostanie zaakceptowana.
W szczególnych przypadkach recenzenci konsultują się między sobą lub z Groundspeakiem zanim podejmą jakąś decyzję.

Recenzent jest nieomylny
Przypadkowa publikacja lub zawieszenie/archiwizacja skrytki, niepoprawna interpretacja zapisów regulaminu lub przeoczenie pewnych informacji po prostu się zdarza. Zdarzają się również zmiany decyzji. Czasami można odnieść wrażenie, że niektórzy czekają na tego typu „wpadki” 😉

Decyzja recenzenta jest niepodważalna i ostateczna
Można nie zgadzać się z decyzją recenzenta. Można mieć inne zdanie, można również dyskutować. W przypadku, kiedy masz pewność, że wszystkie sposoby zostały wyczerpane a nie zgadzasz się z decyzją recenzenta, skorzystaj z instrukcji na tej stronie, aby sprawę wyjaśnić z HQ.

Podsumowanie
Recenzenci to mniej lub bardziej aktywni keszerzy. Z pewnością są to gracze doświadczeni, co pozwala im „widzieć” więcej, niż nam się wydaje. Reviewerzy nie są prawnikami, sędziami ani Bogami (co również można usłyszeć w pewnych kręgach ;-)). Czerpią radość z geocachingu, zdarzają im się błędy i nawet (!) DNFy. Nie bójmy się kontaktować z recenzentem (e-mail kontaktowy podany jest w profilu) i nie oczekujmy natychmiastowej reakcji. Należy pamiętać, że to wolontariusze, którzy poświęcają swój wolny czas abyśmy mogli cieszyć się poszukiwaniami w terenie.
Jeden z polskich recenzentów prowadzi bloga, na którym możecie znaleźć mnóstwo informacji dot. procesu publikacji skrytek oraz wiele innych, ciekawych wpisów dotyczących geocachingu – Posnanian Reviewer Blog

Odnośniki do profili polskich recenzentów wraz z obszarami, na których recenzują skrytki:
Silesian Reviewer
Galician Reviewer
Posnanian Reviewer
Masovian Reviewer
Kashubian Reviewer

Update: na blogu Verenne opublikowany został wywiad z jednym z recenzentów