Guidelinesleaks – będą zmiany w regulaminie ?

Początek maja to nie tylko okazja do świętowania kolejnych „urodzin” geocachingu. Groundspeak pracuje nad nową wersją guidelines, która prawdopodobnie zostanie wkrótce opublikowana. Zasady gry mają być bardziej czytelne, zostanie zmieniona struktura regulaminu a całość będzie krótsza o ok. 30%, wiele zagadnień zostanie przeniesionych do Help Center. Szczegóły guidelinesleaks poniżej.

Zmiany kosmetyczne
Większość zmian to kosmetyka. Doprecyzowanie już obowiązujących punktów lub ich uproszenie.

You must not create a hole in the ground to place or find a geocache.

Wykopywanie dziur pod skrytki będzie zabronione – dotyczy to często spotykanych przypadków zakopania jednego pojemnika i umieszczenia w nim kesza właściwego.

New: Definition of container

Definicja czym jest kesz – informacje o wymaganym oznaczeniu skrytki itd.

Added information to define logbook

Czy definicja logbooka jest potrzebna? Najwyraźniej tak – dodano osobną sekcję.

Added stronger wording to discourage vacation caches

Trudniej będzie założyć skrytkę na urlopie w miejscu, w którym nie będziemy w stanie jej serwisować w rozsądnym terminie.

No precedents section will be linked

Osobna, wyróżniona sekcja o braku precedensów będzie „linkowalna” – recenzenci będą mogli wskazać na konkretny punkt w regulaminie.

Geocaching HQ may make exceptions to the commercial guidelines for GeoTours.

Jeśli zamierzasz utworzyć GeoTours, możesz liczyć na wyjątki 😉

Ciekawsze zmiany

If you make changes to your cache page or container after publication, and it no longer complies with guidelines, your cache may be disabled or archived.

Jeśli dokonasz zmian w opisie lub samej skrytce po publikacji i zmiany sprawią, że kesz będzie niezgodny z guidelines, skrytka zostanie deaktywowana lub zarchiwizowana.
Tego zapisu dotychczas nie było, więc możliwość edycji po publikacji była wykorzystywana również aby oszukiwać recenzentów. Czy wszelkie zmiany w listingu będą również monitorowane i automatycznie przekazywane do recenzentów?

Cache owners who do not maintain their existing caches in a timely manner may temporarily or permanently lose the right to list new caches on Geocaching.com.

Ten zapis jest chyba najbardziej sensowną zmianą. Użytkownik, który nie serwisuje własnych skrytek może zostać tymczasowo lub bezterminowo pozbawiony możliwości publikacji nowych keszy.

Źródło
Nie możemy podać źródła „przecieku”, jednak jest dosyć wiarygodne. Sam dokument źródłowy w formie pliku pdf dostępny jest tutaj.